ALGEMENE VOORWAARDEN                                                                                              januari 2019

 

Vastgesteld door de Vakgroep GLAS van Bouwend Nederland, gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 21/2019.

 

Voor de volledige tekst, klik hier.

 

Naar aanleiding van veelgestelde vragen wordt hieronder een aantal onderdelen uit de Algemene Voorwaarden van de Vakgroep GLAS apart toegelicht.

 

Plaatsing beglazing

Glass Specials plaatst (dubbele) beglazing volgens de van toepassing zijnde normen (nen 3577 ene 3576) en praktijkrichtlijnen.

 

Buiten de garantie van Glass Specials vallen:

 • glasbreuk, bijvoorbeeld door plaatselijke opwarming die veroorzaakt kan worden door gedeeltelijk beplakken, beschilderen van de ruit, te dicht tegen de ruit geplaatste verwarming en/of hangende zonwering
 • condensvorming aan de kamer- of buitenzijde van de ruit;
 • interferentie en verkleuring als gevolg van glasdikte en andere eigenschappen van het toegepaste materiaal die onvermijdelijk zijn;
 • de thermische breuk door slagschaduwen en de mechanische breuk;
 • door een ander dan de Glass Specials geplaatst glas.

 

Geen beroep op garantie

De klant komt geen beroep op de garantie toe, indien het glas wordt blootgesteld aan zaken waarmee de kwaliteit (van de plaatsing) van het glas niet meer door de Glass Specials kan worden gegarandeerd. Hieronder wordt onder meer (derhalve niet limitatief) verstaan:

 • Het gebruik van chemische middelen.
 • Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen.
 • Thermische oorzaken.
 • Het gebruik van kit dat zich niet verdraagt met de randafdichting.
 • Het beplakken van het glas met folie.
 • Het aanbrengen van verf, veranderingen in de eenheid of andere soortgelijke handelingen.

 

Meerkosten door aanleveren van onjuiste gegevens

Glass Specials stelt zijn offertes op gebaseerd op het vlot en zonder onderbrekingen kunnen uitvoeren van alle werkzaamheden. Indien buiten de schuld van Glass Specials om de uitvoering van de opdracht (gedeeltelijk) stagneert door:

 • planningsfouten;
 • schade aan producten en materiaal die op locatie zijn gestald;
 • het (gedeeltelijk) ontbreken van noodzakelijke voorbereidingen voor het uitvoeren van (voorbereidingen van) de opdracht 

zullen eventuele meerkosten op basis van nacalculatie worden doorberekend aan de klant.

 

Indien in de praktijk voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht meer materiaal of inhuur van materiaal en middelen nodig is dan vooraf voorzien en is besproken, zoals bijvoorbeeld kraanhuur, bokkenhuur, isolatieglas eenheden, en in de offerte zijn opgenomen, behoudt Glass Specials zich het recht een prijsopgave, offerte en overeenkomst open te breken en aan te passen.

 

Indien de klant onjuiste tekeningen, gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, constructies, methoden van plaatsing etc., een en ander in de ruimste zin des woords verstrek en er een verschil bestaat tussen deze gegevens en de werkelijkheid heeft de Glass Specials recht op schadeloosstelling of bijbetaling voor eventuele meerkosten.